Iets beter resultaat Multihouse

Het automatiseringsbedrijf Multihouse heeft in de eerste helft van dit jaar een bescheiden resultaatverbetering geboekt.

De winst steeg met 5 procent tot 207.000 gulden en de omzet nam met 1,3 procent toe tot 70,6 miljoen gulden, zo meldde de onderneming donderdag. Het winstcijfer blijft achter bij de prognose.

De achterblijvende resultaten zijn volgens Multihouse te wijten aan de overname van Ormas, waardoor er extra personeelskosten optraden, en aan de “herordening van de personeelsbezetting”. Het aantal personeelsleden daalde van 628 eind 1991 tot 578 eind juni.