"Hongersnood Madagascar'

NAIROBI, HARARE, 4 SEPT. In Madagascar dreigt hongersnood. Zeker 830.000 mensen lopen er acuut gevaar en dat aantal zal dit jaar oplopen tot een miljoen. Het World Food Programme (WFP), een VN-organisatie die dit gisteren in Nairobi liet weten, heeft besloten de bevolking van het zuiden van Madagascar extra voedsel te sturen.

Het zuiden van het eiland in de Indische Oceaan is al geruime tijd geleden door de regering van Madagascar tot rampgebied uitgeroepen. Volgens een woordvoerder van het WFP zijn vooral de kinderen in het gebied er slecht aan toe. Een op elke drie kinderen bleek bij een onderzoek in juni ernstig ondervoed. Het WFP heeft in juli 25.000 ton voedsel naar het gebied vervoerd. Daar komt deze maand nog 6500 ton bij.

In het zuiden van Madagascar heeft het al vier jaar niet meer geregend en veel boeren zijn hun dorpen ontvlucht in de hoop elders voedsel te vinden. Vorige maand werd het gebied door een sprinkhanenplaag getroffen, waarbij een miljoen hectaren bouwland werd kaalgevreten en de toch al magere oogst geheel verloren ging.

Miljoenen Zimbabweanen, slachtoffers van de droogte in zuidelijk Afrika, hebben gisteren van de regering te horen gekregen dat ze moeten zien te leven van vijf kilo mais per maand - een kwart van wat ze nodig hebben om te overleven. De regering liet gisteren weten de voedselhulp voor de zwaarst getroffen Zimbabweanen van vijftien kilo mais per maand terug te brengen tot vijf kilo wegens problemen bij de invoer van voedfsel.

Volgens hulporganisaties zal de maatregel leiden tot een verergering van de al heersende hongersnood, al tekenden woordvoerders gisteren aan dat in de praktijk de zwaarst getroffenen - naar schatting vijf miljoen mensen, de helft van de totale bevolking van Zimbabwe - tot dusverre al minder kregen dan de officieel toegewezen vijftien kilo per maand.

Volgens waarnemers zal de nieuwe maatregel de ontevredenheid over het bewind van president Mugabe doen toenemen. De president wordt regelmatig verweten adviezen van deskundigen, die hem waarschuwden voor de droogte, te hebben genegeerd en te laat in actie te zijn gekomen. Bovendien heeft de regering de prijs van mais de afgelopen jaren te laag gehouden; als gevolg daarvan zijn boeren van mais op andere produkten overgestapt.

Volgens een woordvoerder van de regering heeft de nieuwe maatregel te maken met transportproblemen. Alle landen in zuidelijk Afrika hebben ernstig te lijden van de droogte; zij kopen op grote schaal voedsel, als gevolg waarvan er te weinig transportmogelijkheden beschikbaar zijn. (Reuter, AP)