Het jaar nul

Als Horatius - zoals Kees Verheul in het CS van 21 augustus terecht opmerkt - in 8 v. Chr. (op 27 november) is overleden, dient zijn dood tweeduizend jaar later niet in het komend najaar, maar pas in 1993 herdacht te worden.

Het jaar nul ontbreekt nog steeds in onze jaartelling, en 7 + 0 + 1992 + 1 = 2000.

Naschrift Kees Verheul:

Het wel of niet meerekenen van het jaar 0 is een omstreden kwestie, die ik in mijn literaire artikel niet heb willen aanroeren. We kunnen er tegen 2000 lange discussies over verwachten. De oplossing die men in het geval van Horatius heeft gevonden, is zijn sterfdatum ten gerieve van alle partijen een jaar lang te herdenken, van 27 november 1992 tot en met 27 november 1993.