"Foute zaken euthanasie niet gemeld'

UTRECHT, 4 SEPT. Van de gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding die niet aan alle zorgvuldigheidseisen voldoen, komen er maar weinig bij Justitie terecht.

De geneeskundig inspecteur G. van der Wal concludeert dit naar aanleiding van een onderzoek dat bestond uit een anonieme schriftelijke enquête onder ruim 500 huisartsen in Noord-Holland en bestudering van de over de gemelde gevallen van euthanasie opgemaakte processen-verbaal.

Van der Wal zegt in het blad Medisch Contact dat de verschillen tussen de wel en niet gemelde gevallen vooral de procedurele zorgvuldigheidseisen betreffen, zoals een schriftelijk verzoek om euthanasie en het raadplegen van een andere arts. Bovendien blijkt dat artsen die euthanasie wel melden de neiging hebben het geval zo te presenteren dat het beter binnen de inhoudelijke zorgvuldigheidseisen past.

De aangiftebereidheid is de laatste jaren toegenomen, terwijl het percentage gevallen waarin Justitie tot vervolging besluit afneemt.