Foto: GORCUM - Enkele Tweede-Kamerleden, onder ...

Foto: GORCUM - Enkele Tweede-Kamerleden, onder wie F. Castricum van de PvdA (midden), bezochten vandaag de Zuidhollandse gemeente Gorcum, die zich verzet tegen bovengrondse aanleg van de Betuwelijn. Het gemeentebestuur ijvert voor ondertunneling van het traject ter plaatse. (foto NRC Handelsblad / Freddy Rikken)