Financiering Wijkertunnel wordt alsnog goedkoper

DEN HAAG, 4 SEPT. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) is erin geslaagd een nieuwe, goedkopere overeenkomst te sluiten voor de financiering van de aanleg van de Wijkertunnel onder het Noordzeekanaal bij Amsterdam.

In een brief aan de Tweede Kamer laat de minister weten dat zij met het internationale consortium onder leiding van de NMB Postbank, tot een goedkopere overeenkomst is gekomen.

Hierdoor is, zo schrijft Maij, het verschil tussen private financiering en financiering door het rijk in vergelijking met het vorige contract, verminderd met 40 procent. Verdere details laat Maij in haar brief achterwege. Die komen dinsdag aan bod in een besloten mondeling overleg met de Kamer.

De minister heropende op verzoek van de Tweede Kamer de onderhandelingen met het consortium. Alle fracties in de Kamer vonden de oorspronkelijke financieringsovereenkomst te duur. Het aanvankelijke verschil tussen private fianciering en financiering door het rijk bedroeg 150 miljoen gulden. Nu is dat gereduceerd tot een verschil van 90 miljoen gulden. Volgens Maij is het huidige aanbod vergelijkbaar met het eerder door de Kamer goedgekeurde contract voor de bouw van de tunnel onder De Noord.

De kosten van de bouw van de Wijkertunnel zijn geraamd op 560 miljoen gulden. Uit het Rijkswegenfonds zou een bijdrage van 80 miljoen gulden komen.

Maij schrijft verder dat zij tolheffing als financieringsmogelijkheid voor de Wijkertunnel, afraadt. De CDA-fractie had de minister gevraagd die mogelijkheid te bekijken. Overigens sluit Maij niet uit dat tolheffing zal worden toegepast voor toekomstig te bouwen tunnels.