Dollar speelt Ahold parten; winstval KBB

AMSTERDAM, 4 SEPT. Het bedrijfsresultaat van detailhandelsconcern Ahold is in het tweede kwartaal ongeveer 5 procent gedaald, tot 114,8 miljoen gulden. Belangrijkste oorzaak hiervan was de dollarkoers, die in het tweede kwartaal gemiddeld 9 procent lager was dan in de eerste drie maanden van dit jaar.

Het bedrijfsresultaat van Ahold komt voor 65 procent uit de Verenigde Staten, waar het concern vier supermarktketens heeft.

Dat de netto winst van Ahold in het tweede kwartaal desondanks 6 procent is toegenomen tot 68,4 miljoen gulden, is goeddeels te danken aan het positieve effect van de lagere dollarkoers op de rentelasten. Deze zijn in het tweede kwartaal 12 procent gedaald. Ahold heeft omvangrijke leningen staan in de VS. Met name de laatste overneming, die van Tops Markets, is met dollarleningen gefinancierd.

Over de eerste zes maanden van dit jaar is de netto winst, ten opzichte van het eerste halfjaar van 1991, met 9 procent gestegen tot 153,5 miljoen gulden. Per aandeel is de winst toegenomen van 2,85 tot 3,02 gulden in het eerste halfjaar en van 1,30 tot 1,35 gulden in het tweede kwartaal. Ahold handhaaft de eerder uitgesproken verwachting dat het resultaat na belastingen over heel 1992 hoger zal zijn zal dan in 1991.

Desondanks reageerden beleggers gisteren teleurgesteld op de cijfers van het Zaanse concern. Het aandeel Ahold sloot gisteren vier dubbeltjes lager op 75,70 gulden. Het feit dat de winststijging in het tweede kwartaal duidelijk achterbleef bij die over het volledige eerste halfjaar, leidde tot enig pessimisme.

De geconsolideerde omzet bedroeg in het eerste halfjaar 5 miljard gulden en was daarmee iets lager dan in hetzelfde tijdvak van vorig jaar. De omzet van de Nederlandse supermarktketen Albert Heijn nam verder toe, net als zijn marktaandeel. Maar door scherpe prijsconcurrentie en gestegen loonkosten bleef het resultaat van Albert Heijn nagenoeg gelijk.

De netto winst van Koninklijke Bijenkorf Beheer (KBB), onder andere de Bijenkorf en Hema, is in de eerste helft van het lopende boekjaar ruim gehalveerd van 9,7 miljoen tot 4,1 miljoen gulden. Het langdurige zomerweer heeft de winkels van KBB (de Bijenkorf, Hema en M&S Mode) de afgelopen maanden parten gespeeld.

Per aandeel is de winst gedaald van 93 tot 39 cent. De omzet is in de maanden februari tot en met juli 6,3 procent gestegen, van 2,45 miljard gulden in het boekjaar 1991/92 (februari tot en met januari) tot 2,61 miljard over dezelfde periode in het lopende boekjaar. Het bedrijfsresultaat verminderde met 4 miljoen tot 79,6 miljoen gulden.

KBB zegt geen verwachting over het resultaat voor geheel 1992/93 te kunnen afgeven, omdat de laatste maanden van het jaar van doorslaggevende betekenis zijn voor de uitkomsten over het hele jaar.