Defensie: militair zonder baret is slordig

DEN HAAG, 4 SEPT. Een pet hoort bij het uniform. Militairen dienen niet slordig gekleed te zijn. Dat heeft staatssecretaris B. baron van Voorst tot Voorst van Defensie afgekondigd in een aanvullende bepaling van het militaire straf- en tuchrecht. De belangenorganisatie van militairen AVNM vindt dat de staatsecretaris met deze aanvullende bepaling op de stoel van rechter is gaan zitten.

De militaire kamer van de arrondissementsrechtbank in Arnhem heeft onlangs een militair vrijgesproken die een boete had gekregen van twintig gulden voor het niet dragen van een baret. De kamer oordeelde dat de soldaat vrijuit ging omdat hij zich buiten een kazerne bevond en vrij was. Het niet dragen van een hoofddeksel is volgens de militaire kamer niet strijdig met de wet Militair Tuchtrecht dat bepaalt dat een militair niet nodeloos slordig gekleed mag gaan. Van Voorst tot Voorst is van mening dat slordig gekleed gaan “in ieder geval van toepassing is op het incompleet dragen van het uniform, waaronder mede begrepen het bijbehorende hoofddeksel en schoeisel, tenzij door bevelhebbers dan wel door de commandant van de Koninklijke Marechaussee anders is bepaald”.