De verhouding tussen de literaire vormen poëzie ...

De verhouding tussen de literaire vormen poëzie en proza is complementair en kan als volgt worden beschreven: in poëzie wordt een geheel van betekenissen verdicht dat zich moet uitbreiden om begrepen te worden, in proza wordt een geheel van betekenissen uitgebreid dat zich moet verdichten om begrepen te worden - begrepen poëzie wordt prozasch, begrepen proza wordt poëtisch.

K.Glimmerveen, Rijksuniversiteit Groningen

Een onderzoeker dient een zekere werklust aan de dag te leggen, doch niet in die mate dat er voor collegae niets te onderzoeken overblijft.

Peter Kouw, Vrije Universiteit Amsterdam

Zolang de identificatieplicht wordt gezien als inbreuk op het recht van privacy, kan invoering van de "smart card' zeker niet in overweging worden genomen.

P.M.J. Mendes de Leon, Rijksuniversiteit Leiden

Het gebruik van de directe rede in de journalistiek zou gebonden moeten worden aan bepalingen in de erecode (geautoriseerde transcriptie of geluisopname, in duplo). Op die manier zou het mogelijk worden bonafide journalisten te onderscheiden van malafide publicisten, zonder dat de persvrijheid wordt aangetast.

Durk Stapert, Rijksuniversiteit Groningen.

In vergelijking met het aantal toegenomen vrouwelijke Tweede-Kamerleden, vrouwelijke bewindslieden en vrouwelijke partijvoorzitters in de afgelopen twee decennia is het effect van de vrouwenemancipatie met betrekking tot de lijsttrekkersselectie bij de traditionele politieke partijen nagenoeg nihil.

Sjaak Toonen, Vrije Universiteit Amsterdam.

Een beetje goed biochemicus kan ook goed koken.

H. Mottl, Rijksuniversiteit Groningen.