Aantal misdrijven stijgt met 2 procent

DEN HAAG, 4 SEPT. Het aantal door de politie geregistreerde misdrijven is in 1991 ten opzichte van het jaar daarvoor met twee procent gestegen van 1,15 miljoen naar 1,18 miljoen.

Tegelijkertijd werden er vorig jaar vergeleken met 1990 8 procent minder zaken opgehelderd. In 1990 werden 257 duizend zaken opgehelderd, vorig jaar 237 duizend. Dit blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging van de aantal geregistreerde misdrijven is vooral het gevolg van de toegenomen omvang van de vermogensdelicten. Het gaat hierbij om allerlei vormen van diefstal, bedrog en verduistering. Vijfenzeventig procent van de geregistreerde criminaliteit bestaat uit vermogensdelicten.