Ze zijn dagelijks voorpaginanieuws, beïnvloeden ...

Ze zijn dagelijks voorpaginanieuws, beïnvloeden de financiële markten en doen politici balanceren tussen hoop en vrees: de Franse opiniepeilingen over het Verdrag van Maastricht.

Wat ze laten zien is dat voor- en tegenstanders elkaar tweëenhalve week voor het referendum ongeveer in evenwicht houden, maar veel meer mag er niet uit worden afgeleid. In Frankrijk worden de ondervraagden die hun mening nog niet hebben bepaald namelijk weggelaten. En het is deze groep, ongeveer een derde van het electoraat, die op 20 september het pleit zal beslechten.

In de peiling voor het blad Paris Match bijvoorbeeld, waarmee het weekblad aankondigt dat het "ja' weer aan de winnende hand is omdat het nu 51 procent scoort, gaat het om 51 procent van 1.506 ondervraagden die zeiden zeker te weten wat te stemmen. Zouden de "onbeslisten' ook in ogenschouw woren genomen, dan is de uitslag: 45 procent voor, 43 procent tegen en 12 procent onbeslist.

De schommelingen in de peilingen van de laatste weken bracht Le Monde tot een cartoon met de tekst: "ja; 54 procent, nee; 54 procent'. Ook zijn er altijd nog de precedenten: volgens de peilingen zou Denemarken "Maastricht' ratificeren en werd Neil Kinnock premier. (AP)