Winstherstel voor Neways

De resultaten van Neways Electronics International hebben zich in het eerste halfjaar van 1992 volgens verwachtingen positief ontwikkeld.

De netto winst bereikte ruim 1 miljoen gulden tegen een dikke drie ton in de vergelijkbare periode van 1991. De omzet groeide, onder meer door de overneming van de voormalige Philips-bedrijven Neways Heerlen en Neways Heerlen per 1 januari, van 32,8 miljoen tot 60,4 miljoen gulden.

Uitgaand van een herstel van de economische activiteit en op grond van de resultaten over het eerste halfjaar en de positieve uitwerking van maatregelen bij de dochteronderneming Connection Technology in Haarlem handhaaft de directie haar verwachting dat de winst over 1992 vergelijkbaar zal zijn met de winst aan het eind van de jaren tachtig. In 1987 bedroeg de netto winst 2,3 miljoen gulden, in 1988 2,8 miljoen en in 1989 3,4 miljoen.

Hoewel de resultaten hoger waren dan verleden jaar, werden zij nog nadelig beïnvloed door de gang van zaken bij Connection Technology. Inmiddels zijn maatregelen getroffen die resulteren in een vergaande samenwerking van Connection met Ramaer in Helmond, waarbij alleen de produktie in Haarlem wordt gehandhaafd en de diensten worden gecentraliseerd.