Winst ING stijgt dankzij bank- en schadebedrijf

ROTTERDAM, 3 SEPT. Internationale Nederlanden Groep heeft over het eerste halfjaar van 1992 een stijging van de nettowinst geboekt van 7,2 procent tot 758 miljoen gulden.

De winstgroei is met name te danken aan resultaatverbeteringen bij het schadebedrijf en het bancaire bedrijf. ING is de houdstermaatschappij van verzekeraar Nationale-Nederlanden en de NMB Postbank.

De levensverzekeringsactiviteiten van ING lieten slechts een bescheiden groei van het brutoresultaat zien tot 222 miljoen gulden. De premie-inkomsten stegen daarentegen fors met 12,5 procent tot 5,4 miljard gulden, vooral dankzij de activiteiten in de Verenigde Staten en Australië.

Hoewel de brutowinst ten opzichte van het eerste halfjaar van 1991 bij de schadeverzekeringsactiviteiten steeg van 7 miljoen gulden naar 26 miljoen gulden, blijven de resultaten daar nog wel achter bij die van de rest van ING. De bankverzekeraar wijt dit aan het internationaal slechte klimaat voor schadeverzekeringen. Dinsdag werd bekend dat de activiteiten van de Britse schadeverzekeringsdochter Orion na aanhoudende verliezen deels worden gestaakt en deels verkocht. De premie-inkomsten bij de schadeverzekeringstak stegen licht tot 3,3 miljard gulden.

Bi het bankbedrijf steeg het bruto resultaat met ruim tien procent tot 550 miljoen gulden. Met name de verbetering van de rentebaten met 10 procent en de provisiebaten met 14 procent waren hiervan de oorzaak. Het leasebedrijf moest het met een lichte daling van de inkomsten doen. De groei van de kredietverlening met 4,6 procent kwam bijna geheel voor rekening van het buitenlandse bedrijf van ING.

Door het terughoudende beleid van het bancaire bedrijf van ING bij de binnenlandse kredietverlening was de groei in Nederland beperkt. Ondanks de groei van de kredietverlening bleef de toevoeging aan de voorziening algemene risico's (var) vrijwel onveranderd op 415 miljoen gulden.

De winststijging van ruim zeven procent werd door ING bevredigend genoemd, en is in lijn met de eerder dit jaar uitgesproken verwachting dat de winst over geheel 1992 minstens gelijk zou zijn aan die van vorig jaar. Beursanalisten hadden meer verwacht, en gingen uit van een verbetering van het resultaat met tussen 8 en 12 procent. Toch opende het aandeel ING vanmorgen vier procent hoger op 45,20 gulden. De winst per aandeel ING steeg van 2,99 gulden tot 3,16 gulden. Het interimdividend is gesteld op 1,55 gulden.

Niet bekend