Voorzitter van managersschool Rotterdam weg

ROTTERDAM, 3 SEPT. Prof. dr. P. van Berkel, hoogleraar bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit, is gisteren door de faculteitsraad bedrijfskunde van de universiteit afgezet als voorzitter van het bestuur van de verliesgevende Rotterdam School of Management (RSM).

Van Berkel verliest tevens zijn dubbelfunctie als decaan van de faculteit bedrijfskunde.

De faculteitsraad heeft gisteren prof.dr. G. Poeth, de huidige penningmeester van de RSM, benoemd als de nieuwe decaan en tevens als nieuwe bestuursvoorzitter van de prestigieuze MBA-opleiding. Tussen het college van bestuur van de Erasmus Universiteit en de nieuwe decaan zijn afspraken gemaakt die moeten leiden tot een financiële sanering van de RSM.

De faculteitsraad houdt Van Berkel mede verantwoordelijk voor de miljoenenverliezen bij de RSM. Het forse verlies van naar schatting 2,5 miljoen gulden heeft vorige week al geleid tot het ontslag van tien werknemers van de RSM.

Volgens ingewijden heeft het college van bestuur weinig vertrouwen in het nog zittende management van de RSM. In een persbericht laat de universiteit weten dat de nog maar enkele maanden geleden benoemde "dean' van de RSM, prof.dr.ir. G. Broekstra, “voor enkele maanden” gezelschap krijgt van een interim-manager die “verantwoordelijk wordt voor de financiële en administratieve huishouding van de Stichting RSM”. Een woordvoerder van de universiteit wilde vanmorgen niet de identiteit van de interim-manager onthullen.

Eerder werd bekend dat accountant Paardekooper & Hoffman in een voorlopige rapportage het tekort van circa 2,5 miljoen gulden bij de RSM mede wijt aan te ruime en onjuiste declaraties van docenten. Het college van bestuur van de Erasmus Universiteit schrijft het financieel tekort toe aan “een te snelle groei van activiteiten, in samenhang met gebrekkige kostenbeheersing en een te snelle toeneming van de personeelslasten”.

Het tekort bij de Rotterdam School of Management kon volgens betrokkenen mede ontstaan doordat de MBA-opleiding een stichting is, die niet wettelijk verplicht is inzage in de boeken te geven. Het college van bestuur van de Erasmus Universiteit wil daarom de bestuurlijke verhouding met de faculteit bedrijfskunde en de Stichting RSM “herzien”.

Paardekooper & Hoffman komt eind september met het definitieve rapport over de RSM. Het onderzoek van Paardekooper wordt begeleid door een commissie, waarin onder anderen prof.dr. H. Ophof zitting heeft. Ophof kreeg landelijke bekendheid als curator van het Ogem-concern, dat begin jaren tachtig failliet ging.

De RSM heeft van de Erasmus Universiteit een boedelkrediet gekregen om de continuïteit van de opleiding te waarborgen. Volgens betrouwbare bronnen dreigde de opleiding met een acuut geldgebrek waardoor de continuïteit van de opleiding in gevaar kwam. Met behulp van het boedelkrediet kunnen de managementopleidingen van de Stichting RSM maandag 7 september gewoon beginnen.