Suriname: twijfels over economische sanering bij delegatie uit Kamer

PARAMARIBO, 3 SEPT. Bij de Tweede-Kamerdelegatie die deze week Suriname bezoekt bestaat onduidelijkheid over de vraag of de regering-Venetiaan in staat is de economie te saneren.

De delegatie heeft uit gesprekken met de betrokken ministers geen duidelijkheid kunnen verkrijgen over de uitvoering van het Structureel Aanpassingsprogramma (SAP) per 1 november, zo bleek gisteren. Het SAP voorziet, op basis van een rapport van het adviesbureau Coopers & Lijbrand, onder meer in devaluatie van de Surinaamse munt.

De Kamerdelegatie, onder leiding van het CDA-Kamerlid H. Aarts, bezoekt Suriname om te onderzoeken hoe de ontwikkelingsrelatie het best kan worden hervat, na de ondertekening van een Raamverdrag tussen Nederland en Suriname in juni. Daartoe zijn onder meer gesprekken gevoerd met de ministers Sedoc (planning en ontwikkelingssamenwerking) Hildenberg (financiën) en Gobardhan (handel en industrie).

Sedoc heeft aangekondigd dat de rapportage van Coopers & Lybrand over de economie “op enkele onderdelen” zal worden bijgesteld op basis van de eigen visie van Suriname. Delegatielid F. Weisglas (VVD) heeft daarop verklaard daar niet gelukkig mee te zijn; zijn fractie vindt dat de aanbevelingen integraal moeten worden uitgevoerd. Sedoc onderstreepte dat de regering sociale onrust als gevolg van het aanpassingsprogramma wil voorkomen.

Ook de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) heeft tegenover de Kamerleden bezorgdheid geuit over de sociale gevolgen van economische sanering. De Raad vindt het tempo van de sanering te hoog en meent dat Nederland een belangrijke rol moet vervullen in het opzetten van een sociaal vangnet voor de groepen die het hardst door de sanering worden getroffen. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven is wel voorstander van integrale uitvoering van het SAP.

De Nederlandse parlementariërs hebben ook gesproken met de Rekenkamer en hebben te horen gekregen dat er een enorm gebrek is aan accountants. Daardoor kan nauwelijks controle worden verricht op de uitgaven van de departementen. Het is de Rekenkamer uiterst moeilijk geworden om de doelmatigheid en rechtmatigheid der uitgaven na te gaan.

De Kamerdelegatie, die zaterdag terugkeert, bezoekt deze week nog Oost-Suriname, om de toestand in het door jaren van guerilla-strijd gehavende binnenland te verkennen.

Om een begin te maken met economisch herstel krijgt Suriname op grond van het Raamverdrag betalingsbalanssteun van Nederland. De regering-Venetiaan heeft besloten de eerste 40 miljoen gulden aan Nederlandse steun via een veiling in omloop te brengen. Op basis van een lijst van het ministerie van handel kunnen importeurs van "positieve' goederen inschrijven voor het aankopen van de deviezen. Afhankelijk van een door de regering bepaalde bodemkoers en de inschrijfkoersen kan zo ruim 400 miljoen gulden Surinaams uit circulatie worden genomen. De officiële wisselkoers is nog steeds één op één, maar op de zwarte markt worden 16 Surinaamse guldens betaald voor één Nederlandse.

De lijst van "positieve goederen' moet nog definitief worden vastgesteld. Ook over de bodemprijs moet nog nadere afstemming plaats vinden. De regering streeft ernaar volgende week vrijdag te beginnen met de veiling.