Stijging winst Bank Mees & Hope

Bank Mees & Hope, onderdeel van ABN Amro, heeft de nettowinst over het eerste halfjaar met 4,2 procent zien stijgen tot 42,1 miljoen gulden.

De brutowinst nam met een procent toe tot 84,4 miljoen gulden, vooral door verbetering van de resultaten in het leasebedrijf. In het bankbedrijf stegen de netto-uitkomsten licht, zo heeft Mees & Hope vanochtend bekendgemaakt.

Hoewel de bank voor het tweede halfjaar geen duidelijke verbetering van het rentebeeld verwacht, wordt de verwachting gehandhaafd dat het resultaat over geheel 1992 hoger wordt dan de winst van 75 miljoen gulden over vorig jaar.

In het eerste halfjaar stegen de baten met 7,6 procent. De de rente-inkomsten gingen met 9,6 procent omhoog doordat het bedrijfsvolume groter werd en de rentemarge verbeterde. De groei van de provisie-inkomsten en de andere baten met 6 procent werd geremd door tegenvallende inkomsten uit het effectenbedrijf.

De kosten vermeerderden met 9,5 procent als gevolg van vergroting van het bedrijfsvolume, in het bijzonder door overneming van enkele buitenlandse leaseondernemingen. De reductie van het peroneelsbestand ligt volgens de bank op schema.