Simons denkt aan uurtarief voor specialisten

DEN HAAG, 3 SEPT. Medische specialisten niet langer betalen per verrichting maar per uur is volgens staatssecretaris Simons van volksgezondheid een goede mogelijkheid om de kosten voor specialistische hulp terug te dringen.

Ook de specialisten vinden het uurtarief een reëel alternatief voor de huidige honoreringswijze.

Op een bijeenkomst gisteravond aan de Zomeruniversiteit in Middelburg die was gewijd aan de stelselwijziging in de gezondheidzorg onderstreepte Simons dat ziektekostenverzekeraars en specialisten een systeem zouden moeten ontwerpen om betaling per uur mogelijk te maken. De overheid moet zich op dat gebied meer terugtrekken, is zijn mening.

Bij het huidige tarievensysteem bestaat volgens Simons de verleiding dat de specialist aan een behandeling nog een medische verrichting toevoegt. Of een arts nu een uur praat met een patiënt of diagnostische verrichtingen uitvoert, moet wat honorering betreft geen verschil maken, vindt Simons.

De staatssecretaris heeft geen concrete plannen om de honoreringswijze voor specialisten te veranderen, maar heeft de betrokkenen - verzekeraars, ziekenhuizen en specialisten - wel duidelijk gemaakt dat het kabinet een wijziging in de honoreringsstructuur nastreeft. Simons heeft eerder dit jaar het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg advies gevraagd over doelmatiger tarief- en bekostigingsstructuren. Die zouden aanvullende (over)diagnostiek en therapie moeten ontmoedigen.

Bij de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV) worden de voor- en nadelen van verschillende honoreringsstructuren op rij gezet. De specialisten wijzen een uurtarief niet bij voorbaat af. Er is de LSV veel aan gelegen een werkbare wijze van honorering te creëren die niet steeds ter discussie wordt gesteld, aldus een woordvoerster van de specialistenvereniging.

De staatssecretaris onderschreef met zijn opvatting gisteravond over een nieuwe honoreringswijze voor specialisten de stelling die prof. J.M. Greep, hoogleraar van de Rijksuniversiteit Limburg, poneerde. Met Simons ziet Greep de verandering als manier om de overschrijding van de met de specialisten overeengekomen totaalkosten voor specialistisch hulp terug te dringen.