Rampenplan

In de buurt waar ik als kind woonde stroomde het water in de winter wel eens over de dijk. Over een lengte van vele kilometers stonden de weilanden onder water. Het was een regelmatig terugkerend verschijnsel. Niemand die daar acht op sloeg. De buurtbewoners maakten er een gezellig onderonsje van, vooral als de vorst inviel. Dan kon je via de ondergelopen tuinen door de buurt schaatsen. Het hoorde bij het jaargetijde. Bewoners van andere buurten zagen we nooit. Die hadden hun eigen vertier.

Het was de tijd waarin de televisie nog een mirakel was.

Veertig jaar later zijn dergelijke gebeurtenissen uitgegroeid tot evenementen. “Dagjesmensen” (wat een woord) lopen te hoop bij de ondergelopen Tusschenklappenpolder in Oost-Groningen. Treinen worden door de grote toeloop gedwongen stapvoets te rijden. Zelfs door de politie geplaatste borden (“Stoppen kost 250 gulden”) sorteren geen effect. De automobilisten waren niet uit de berm te slaan.

In Rotterdam, waar een aantal papierloodsen in de fik vlogen, worden de blusactiviteiten ernstig gehinderd door hordes - goed, nog één keer - dagjesmensen. Met de megafoon moet een officier van de brandweer de massa op afstand houden.

Vanuit alle delen van Nederland stromen Nederlanders toe, nieuwsgierig naar andermans leed. Pia Dijkstra of Noraly Beijer hoeven maar het woord ramp in de mond te nemen of hup, het volk zet zich massaal gemotoriseerd in beweging. Nog niet zolang geleden bleven deze excursies beperkt tot de zondag, maar sinds de VUT en de ATV, zijn alle dagen van de week geschikt voor dit volksvermaak. Zou het een moderne variant zijn van de openbare terechtstellingen op middeleeuwse marktpleinen?

Onlangs schreef het Nationaal Bureau voor het Toerisme, dat niet tevreden schijnt te zijn voordat er meer toeristen dan bewoners in Nederland vertoeven, een prijsvraag uit om naast molens, klompen en tulpen, andere attracties te verzinnen. Het resultaat viel tegen.

Ik heb een suggestie. Laat het VVV een rampenplan maken. Laat in overleg met de autoriteiten polders langer dan nodig onder water staan, laat loodsen langer branden, laat gestrande schepen gewoon liggen. Hef entreegeld, en ik verzeker u: het evenement brengt zijn geld op.

    • Hans Olink