Opmerking bij huwelijk kost gemeente smartegeld

IJSSELSTEIN, 3 SEPT. Tienduizend gulden smartegeld krijgt het echtpaar Kiel van de gemeente IJsselstein. De president van de Utrechtse rechtbank, mr. H.F.M. Hofhuis oordeelde gisteren in kort geding dat een ambtenaar zich schuldig heeft gemaakt aan smaad tijdens de huwelijksplechtigheid van H. Kiel en zijn Poolse vrouw.

Bij die gelegenheid op 12 februari had de ambtenaar van de burgerlijke stand gesuggereerd dat het om een schijnhuwelijk ging en gezegd: “Jullie mogen van mij van harte bewijzen dat mijn vermoedens niet juist worden”.

Kiel wordt naar eigen zeggen “met de nek aangekeken” in zijn buurt, nadat de uitspraken zijn geciteerd in een huis-aan-huisblad waarvoor de ambtenaar werkt. Hem is verzocht uit verschillende bestuurlijke functies te treden, waaronder die van het CDA. Bovendien zegt hij te zijn bedreigd door leden van de Centrumpartij. Hij wil zo snel mogelijk verhuizen uit IJsselstein. De totale materiële schade heeft Kiel gesteld op 45.000 gulden, de immateriële op 30.000.

Volgens een woordvoerder van de gemeente handelde de ambtenaar niet uit kwade wil. “Zij had zich weliswaar aanvankelijk afgevraagd of het misschien een schijnhuwelijk betrof, maar na gesprekken met het paar was zij van het tegendeel overtuigd.” Volgens Kiel is echter in 1987 al eenzelfde klacht tegen deze ambtenaar ingediend.

Schijnhuwelijken noemt Kiel “een kwaad dat bij de wortel moet worden aangepakt”. Maar ambtenaren van de burgerlijke stand zouden, als zij de zaak niet vertrouwen, alleen de officier van justitie op de hoogte moeten brengen.