Navo biedt 6.000 militairen aan voor VN-macht Bosnië

BRUSSEL, 3 SEPT. De NAVO heeft gisteren de Verenigde Naties zesduizend man aangeboden voor een VN-troepenmacht in Bosnië-Herzegovina. Als de VN het aanbod aannemen, zullen de troepen worden ingezet bij het begeleiden en beschermen van hulpkonvooien.

In een verklaring, gisteren door secretaris-generaal Manfred Wörner uitgegeven na een bijeenkomst van de zestien NAVO-ambassadeurs, staat dat de troepen ook kunnen worden ingezet om namens de VN toezicht te houden op de zware wapens in Bosnië-Herzegovina.

De NAVO is volgens de verklaring van Wörner verder bereid aanvullende steun te geven aan een VN-strijdmacht op het gebied van transport, communicatie en logistiek, als de VN daaraan behoefte hebben.

In de verklaring wordt niet duidelijk gemaakt of het NAVO-aanbod los staat van de bijdrage die de Westeuropese Unie (WEU) de VN vorige week aanbood. De WEU liet toen weten bereid te zijn vijfduizend militairen ter beschikking te stellen van de VN-vredesmacht in het voormalige Joegoslavië. Volgens een woordvoerder van een van de betrokken landen wordt het aan de VN overgelaten te bepalen welk aanbod ze aannemen. Alle WEU-leden zijn tevens lid van de NAVO.

In Genève begint vandaag een nieuwe fase in het vredesproces in het voormalige Joegoslavië. Een uit zeventien leden bestaand "stuurcomité' vormt zes werkgroepen die zich zullen bezighouden met het zoeken naar oplossingen voor zes concrete problemen: vrede in Bosnië-Herzegovina, het opstellen van vertrouwenwekkende maatregelen, humanitaire thema's, economische problemen, het minderhedenprobleem en de kwestie van de "opvolging' van het voormalige Joegoslavië. In het "stuurcomité' zijn vier van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad, de EG en de CVSE vertegenwoordigd. De nieuwe organisatie van de internationale bemoeienis is het resultaat van afspraken die vorige week op de vredesconferentie in Londen zijn gemaakt. (Reuter, AP)