Mogelijkheid tot dubbele nationaliteit

DEN HAAG, 3 SEPT. Nederlanders die een andere nationaliteit krijgen, verliezen niet langer automatisch hun Nederlanderschap.

Als zij nog een binding met Nederland hebben, kunnen zij hun Nederlandse nationaliteit behouden. Dat staat in het wetsvoorstel tot aanpassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap, dat de bewindslieden van Justitie gisteren voor advies naar de Raad van State hebben gestuurd. Nu is het nog zo dat Nederlanders die een andere nationaliteit verwerven het Nederlands staatsburgerschap verliezen. Justitie zal per geval beoordelen of iemand Nederlander kan blijven.