Mensendieck

Het deed ons veel plezier de lovende woorden over oefentherapie Mensendieck van fysiotherapeute Hannah Manneke te lezen (W&O 6 aug.).

Het misverstand zou echter gewekt kunnen zijn dat oefentherapie Mensendieck in Parijs middels een cursus of via een leermeester machtig te worden. Hoewel daar een enthousiaste collega werkzaam is, is er ook de mogelijkheid een opleiding (op HBO-niveau) te volgen waar na drie jaar een diploma te behalen valt. Deze opleiding is gevestigd in Amsterdam, iets dichter bij huis dus.