Major: Frans "nee' is definitief einde van "Maastricht'

LONDEN/DEN HAAG, 3 SEPT. Met nog tweeëneenhalve week te gaan voor het Franse referendum over het Verdrag van Maastricht heeft de Britse regering gisteren officieel bevestigd dat een overwinning van het "nee' het definitieve einde van het verdrag betekent. De regering Major zal de ratificatieprocedure na een Franse afwijzing stopzetten, aldus een woordvoerder. Overigens wijzen opiniepeilingen in Frankrijk weer op een kleine meerderheid voor de Europese politieke en monetaire unie.

Het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag zei vanmorgen in een reactie nog niet te hebben besloten wat te doen na een Frans "nee'. “We stellen ons natuurlijk serieus de vraag of het zin heeft om door te gaan als er twee van de elf lidstaten nee zeggen”, aldus een woordvoerder. Maar Den Haag wil ook bekijken of er “reparaties” mogelijk zijn en of er een “afgeslankt” verdrag mogelijk is.

De vier grote fracties in de Tweede Kamer gaat ervan uit dat na een Frans "nee' het ratificatieproces zal worden stopgezet. “Als de Fransen nee zeggen, is het voor Maastricht einde verhaal, dan moeten we weer opnieuw beginnen”, aldus PvdA-afgevaardigde Jurgens. Zijn CDA-collega Van der Linden “acht de kans dat we verder zullen gaan met Maastricht niet erg groot”.

F.W. Weisglas (VVD) “vond het al merkwaardig dat de regering bij het Deense "nee' deed alsof er niets aan de hand is, dus wanneer Frankrijk nee zegt, dan is het echt ondenkbaar dat we door gaan met de ratificatie”. Weisglas vindt dat “we dan snel moeten proberen een nieuw verdrag voor de monetaire unie te sluiten, dat dan waarschijnlijk niet eens veel hoeft te worden gewijzigd. De problemen met de Joegoslavie-politiek hebben ook bewezen dat de politieke unie niet leeft.” D. Eisma (D66) meent dat er na het Franse "nee' een nieuwe intergouvernementele conferentie zou moeten komen, “eventueel op initiatief van Nederland met bijvoorbeeld Belgie”.

Het Verdrag van Maastricht is ten dele een wijziging van de EG-verdragen en moet daarom unaniem door de twaalf lidstaten worden goedgekeurd. Desondanks zeiden elf landen door te gaan met het ratificatieproces toen op 2 juni een krappe meerderheid van de Deense bevolking het verdrag afwees. Sinds president Mitterrand op 3 juni een referendum in Frankrijk aankondigde, is er in heel Europa vanuitgegaan dat een Franse afwijzing wel het einde van het verdrag zou betekenen.