Maartensdijk dreigt NS-plan te vertragen

UTRECHT, 3 SEPT. Onenigheid over de aanleg van een geluidsscherm dreigt de werkzaamheden aan Rail 21, de uitbreiding van het Nederlandse spoorwegnet, te vertragen. Vandaag behandelt de Raad van State een verzoek van de Nederlandse Spoorwegen om het Utrechtse dorp Maartensdijk te dwingen tot medewerking aan de uitbreidingsplannen.

Voor deze lommerrijke gemeente met veel weilanden en nog geen tienduizend inwoners is de grens van treinlawaai bereikt. Eén decibel was voldoende om een hooglopend conflict te ontketenen. Volgens de NS zal na de uitbreiding bij twee huizen in het dorp het lawaai toenemen van 67 tot 68 decibel. Krachtens de wet Geluidshinder is de NS verplicht dit via gevelisolatie te verhelpen. Maar het gemeentebestuur van Maartensdijk zag meer in een ingrijpender aanpak: twee geluidsschermen van 400 meter, kosten 800.000 gulden. “We zijn daarover al sinds 1981 met de spoorwegen in gesprek”, zegt wethouder R. Klaassen van ruimtelijke ordening. “Zij zeiden: akkoord, jullie krijgen een scherm, maar daar is nooit haast mee gemaakt.” Het dorp ging dwars liggen, toen de NS de toezegging introk. “Dit vind ik contractbreuk”, aldus Klaassen.

A. Gelderloos, NS-projectleider voor het baanvak Utrecht-Amersfoort, legt uit dat de patstelling te wijten is aan een communicatiefout met het ministerie van VROM. Mondeling hadden ambtenaren subsidie toegezegd voor de geluidsschermen. Nader onderzoek bracht hen echter op andere gedachten: in de schermen zit een overweg, waardoor de dempende werking deels verloren gaat.

VROM is nu slechts bereid gevelisolatie voor de wijde omgeving te betalen; dat kan voor een fractie van wat de schermen kosten. Maartensdijk houdt echter voet bij stuk. Klaassen: “Elke zeven minuten passeert hier een trein. We krijgen een verdubbeling van het spoor en een spoordijk. In dit gebied wonen ook mensen, niet alleen koeien.”

Projectleider Gelderloos toont begrip voor de klachten, maar voor hem is een grens bereikt. Uiterlijk januari moet het werk bij Maartensdijk beginnen. Uitstel zet de operatie van 1995 op losse schroeven. Dan moet de splitsing Utrecht-Hilversum-Amersfoort in drie maanden tijd worden overgeschakeld op het railnet voor de volgende eeuw. Hiervan hangt af of Rail 21 in 1996 kan worden afgerond, zoals de NS met de overheid heeft afgesproken.