Liftenfabrikanten beticht van prijskartel

DEN HAAG, 3 SEPT. Het Nederlands Christelijk Instituut voor Volkhuisvesting (NCIV) heeft sterk de indruk dat liftenfabrikanten in een kartel afspraken maken over prijzen. Het NCIV, een koepelorganisatie van woningbouwverenigingen die samen ruim 750.000 woningen beheren, heeft het ministerie van economische zaken vandaag gevraagd hiernaar een onderzoek te doen.

Het NCIV vermoedt dat liftinstallateurs onderlinge afspraken maken over prijzen voor levering en onderhoud en in overleg bepalen wie bij een bepaalde aanbesteding het werk krijgt. Dat zou gebeuren via de Nederlandse Vereniging voor Liftnijverheid (NVL), waarbij de acht grootste liftinstallateurs zijn aangesloten. De prijzen worden zo kunstmatig hoog gehouden, aldus het NCIV. De koepelorganisatie heeft daarover de laatste tijd klachten van woningcorporaties ontvangen.

Een van de klachten is volgens het NCIV dat installateurs nieuwe liften slechts onder garantie willen leveren als zij ook het onderhoud mogen verrichten. Woningbouwverenigingen zijn hierdoor onderworpen aan koppelverkoop en “moeten een (veel te duur) onderhoudscontract tekenen”, aldus het NCIV. Maar ook blijkt het in de praktijk onmogelijk een ander bedrijf in te schakelen, aldus de organisatie, omdat andere NVL-leden in dat geval een beduidend hogere offerte uitbrengen, “terwijl de oorspronkelijke leverancier voor de levering van onderdelen aan derden exorbitant hoge prijzen rekent”. Ook zegt het NCIV te hebben vastgesteld dat de NVL-leden de prijzen jaarlijks collectief verhogen.

De NVL is verrast door de beschuldigingen. NVL-voorzitter F. Brouwer ontkent de beschuldigingen van samenspanning door de liftenfabrikanten. “Er is juist sprake van een moordende concurrentie.” De NVL geeft zijn leden ieder jaar een prijsadvies dat gebaseerd is op de kostenontwikkeling en de inflatie, bevestigt Brouwer. “Maar de ondernemingen spreken meestal zelf met de klanten een prijs af.”

Bij Kone Starlift, de grootste liftenfabriek van Nederland en lid van de NVL, erkent men dat klanten wel eens klagen over de onderhoudscontracten. “Wij zijn zelf het beste in staat om onze eigen liften te onderhouden. We geven ook niet graag onderhoud aan liften van andere leveranciers”, zegt de woordvoerder. Dat heeft volgens hem niets te maken met bindende afspraken tussen de fabrikanten, maar met het feit dat de techniek per leverancier verschilt.