Kohl helpt ondanks sneren naar Duitsland

BONN, 3 SEPT. Vanavond komt kanselier Kohl zijn vriend Mitterrand helpen in een televisieshow die de aarzelende Fransen ertoe moet brengen op 20 september "ja' tegen het Verdrag van Maastricht te zeggen. Doordat het referendum in Frankrijk óók de impliciete spannende vraag naar het vertrouwen in de president gaat beantwoorden, bewijst de Europeaan Kohl zijn Franse vriend in feite een "dubbele dienst'. Nu de Britse premier John Major afzag van de uitnodiging om ook naar Parijs te komen, zal Kohls optreden de plaats van Duitsland in de EG extra markeren.

Dat Kohl komt lijkt nogal edelmoedig. Het akkoord over de Europese politieke en monetaire unie van december vorig jaar was weliswaar voor een groot deel het resultaat van een Frans-Duits actieplan, maar nadien is de kanselier niet aardig behandeld door de president. In Bonn is niemand vergeten dat Mitterrand na het afwijzende Deense referendum zonder enig vooroverleg tot het nu zo riskant lijkende Franse referendum besloot, hoewel hij verzekerd was van een meerderheid in zijn parlement. En niemand in Bonn heeft er illusies over dat de president óók binnenlands-politieke motieven had voor zijn referendum.

Daar komt nog iets bij. Kohl hoort, daaraan wordt nergens getwijfeld, in de rij van Duitse kanseliers sinds Konrad Adenauer die hun land vast in de EG wilden verankeren. Hij heeft ook daarom in Maastricht grote risico's genomen met wat veel Duitsers zien als te vergaande concessies (het “verkwanselen” van de D-mark bijvoorbeeld). Niettemin heeft hij de afgelopen weken moeten merken dat Franse politici, zowel de vóór- als de tegenstanders van "Maastricht', in de campagne inspelen op anti-Duitse sentimenten: op angst voor Duitse economische dominantie in Europa. Dat heeft in Bonn tot grote maar vooralsnog stille ergernis geleid. Maar vanavond zal Kohl voor de Franse televisie “zeker” op deze kant van de campagne ingaan, heet het in zijn kanselarij.

De Duitse Eurocommissaris Martin Bangemann is Kohl gisteren alvast voorgegaan. Werven voor "Maastricht' met verwijzingen naar een Duits gevaar is “op den duur gevaarlijk, een meerderheid van de Duitsers ervaart dat als heel onredelijk (eine Zumutung)”, waarschuwde hij.

    • J.M. Bik