"Europa '92'

In zijn stukje "De dwaze maagden' (NRC Handelsblad, 31 augustus) maakt H.J.A. Hofland, schrijvend over Europa en het komende referendum in Frankrijk, de klassieke fout door het begrip Europa '92 te verwarren met het Verdrag van Maastricht waarover de Fransen gaan stemmen.

Europa '92 staat voor de vervolmaking van de economische samenwerking en het verwijderen van de laatste belemmeringen aan de binnengrenzen. Dat gaat per 1 januari 1993 gewoon door, met of zonder het sneuvelen van de in Maastricht opgerichte Europese Unie door de tegenwerking van eerst het Deense en straks wellicht ook het Franse volk.

    • J.L. Tervoort