Etnisch zuiveren

In de verslaggeving over Joegoslavië komt men bovenstaande terminologie herhaaldelijk tegen.

In het begin tussen aanhalingstekens, maar meer en meer ook zonder. Nu bestaat er bij mij geen enkel misverstand dat dat zou inhouden dat de desbetreffende verslaggever hiermede de verschrikkelijke werkelijkheid die achter deze woorden schuil gaat zou willen verdoezelen. Dat is uiteraard geenszins het geval. Veelal blijkt dat ook uit de begeleidende teksten, die de moordpartijen, martelingen, de terreur en brandschatting in schrille kleuren schetsen.

Toch pleit ik ervoor deze misdadigers-terminologie niet over te nemen; met of zonder aanhalingstekens. Het suggereert immers toch dat iets wat onzuiver was schoon gemaakt moet worden. Temeer als door het weglaten van de aanhalingstekens kan worden vergeten dat hier aan de uitdrukking van de uitoefenaars van de terreur wordt gerefereerd. Een dezer dagen hoorde ik Minister van den Broek het begrip "etnisch terrorisme' gebruiken; dat lijkt me dan eventueel nog te preferen.

    • A. Feberwee