CVB bij SNS Bank

De eind juli begonnen fusiebesprekingen tussen de Centrale Volksbank (CVB) en SNS Bank zijn met succes bekroond.

Met terugwerkende kracht van 1 januari 1992 wordt de CVB, afkomstig van de Reaal-groep, samengevoegd met SNS. Het gezamenlijke balanstotaal, gerekend naar de standen per eind 1991, komt uit op 15,4 miljard gulden.

Het werkgebied van de SNS Bank omvat half Nederland waaronder het overgrote deel van de grensgebieden met Duitsland en België. De bank beschikt over een kleine driehonderd kantoren, elf kassierschappen en bijna tweehonderd geldautomaten. De CVB heeft 28 kantoren en 632 agentschappen, die landelijk gespreid liggen met een concentratie in het oosten en zuiden van het land. De fusie zal geen nadelige gevolgen hebben voor de in totaal ongeveer 2400 werknemers.