Commissie enquête naar uitkeringen genstalleerd

DEN HAAG, 3 SEPT. Kamervoorzitter Deetman heeft vanmiddag de parlementaire enquêtecommissie geïnstalleerd die een onderzoek zal doen naar de uitvoeringsorganen in de sociale zekerheid. Als voorzitter van de commissie treedt J.F. Buurmeijer (PvdA) op. Het CDA, dat aanvankelijk bezwaren had tegen zijn kandidatuur omdat Buurmeijer als een van de woordvoerders over sociale zekerheid uit het verleden de kans loopt gehoord te worden door de commissie, heeft die bezwaren ingeslikt.

De overige acht leden van de commissie zijn: W.A.F.G. Vermeend (PvdA), V.A.M. van der Burg (CDA), J.S.J. Hillen (CDA), H. van Hoof (VVD), M.M.H. Kamp (VVD), A.J. Schimmel (D66), W. Willems (Groen Links) en C.N. van Dis (SGP en mede namens GPV en RPF). Als plaatsvervangende leden treden op: W. van Gelder en P. van Heemst (PvdA), M.J.A. van der Hoeven en M. Smits (CDA), A.H. Korthals en A.A.A.E. van Erp (VVD), J. Kohnstamm (D66), en E. van Middelkoop (GPV, mede namens SGP en RPF).

De enquêtecommissie heeft grote bevoegdheden, waaronder het onder ede verhoren van getuigen. De commissie begint nu met haar onderzoek, de getuigenverhoren zullen waarschijnlijk vanaf april volgend jaar plaatsvinden. Het eindverslag moet op 1 september 1993 klaar zijn.