CDA tegen regeling klachtrecht

DEN HAAG, 3 SEPT. Het CDA heeft zich vanmorgen in het parlement fel gekeerd tegen een wettelijke vastlegging van het klachtrecht voor werknemers. De partij keert zich daarbij tegen de eigen minister De Vries (CDA) van Sociale Zaken. De Vries had, samen met staatssecretaris van justitie Kosto, voorgesteld in het burgerlijk wetboek een artikel op te nemen waarin de werkgever wordt verplicht een ingediende klacht van werknemers “binnen redelijke tijd schriftelijk met redenen omkleed te beantwoorden”. Omdat het CDA in haar verzet tegen een wettelijke regeling de steun heeft van VVD is er geen Kamermeerderheid voor het wetsvoorstel. PvdA, D66 en Groen Links zijn wel voor.

Het CDA voerde vanmorgen vooral ideologische argumenten aan tegen het wetsvoorstel. CDA-woordvoerder P.J. Biesheuvel zei dat de overheid zeer terughoudend moest zijn met ingrijpen in arbeidsverhoudingen omdat dan bij de sociale partners de bereidheid zou afnemen zelf iets te regelen. Volgens Biesheuvel had het wetsvoorstel “geen enkele meerwaarde” omdat de sociale partners in 1990 in de Stichting van de Arbeid hadden afgesproken te komen tot een reglement voor de klachtenbehandeling. “Stop dan dus even voor de streep van de wetgeving.” VVD-woordvoerder Korthals viel het CDA bij in de verdediging van de onderhandelingsvrijheid, maar legde vooral sterk de nadruk op de noodzaak van een sobere wetgeving: “alleen bij bittere noodzaak”. PvdA-Kamerlid Middel vroeg het CDA de verdediging van de rechten van sociale partners niet “op te hangen aan dit wetsvoorstel”.