Bridgeteam door overwinning op Israel naar halve finale

ROTTERDAM, 3 SEPT. Door een zwaar bevochten overwinning op Israël heeft het Nederlandse team zich in het Italiaanse Salsomaggiore geplaatst voor de halve finale van de Bridge Olympiade. Het Israëlische team had door als winnaar in het tweede kwalificatietoernooi te eindigen het recht verworven zijn tegenstander uit de teams te kiezen die in het andere kwalificatietoernooi op de tweede tot en met vierde plaats waren geeindigd.

Op de Israëlische spelers had het Nederlandse zestal kennelijk de zwakste indruk gemaakt en in de eerste serie van zestien spellen leek die indruk bewaarheid te worden. Het Israëlische team speelde Nederland daarin op een achterstand. In de tweede serie trok het Nederlandse team de score echter weer gelijk, waarna in de derde serie Nederland een voorsprong zou hebben genomen als een Israëlisch protest niet door de beroepscommissie zou zijn toegewezen. De verontwaardiging over zowel het protest als de uitspraak van de commissie was in het Nederlandse kamp groot. Na een zogenaamde “random” 2-Schoppenopening werd na tweemaal passen het bieden door de Isralische speler die op de 4e hand zat, open gehouden met een doublet. De openingsbieder paste nu, wat aangeeft dat zijn schoppenkleur echt is. Maar dit werd niet uitdrukkelijk meegedeeld aan de tegenstanders. Deze boden nu 3-SA, dat down ging, in plaats van 4-Harten. Hoewel de niet gegeven uitleg geen invloed kan hebben gehad op het Israëlische bieden, diende het Israëlische team toch een protest in en meende de beroepscommissie dat de Nederlandse score van 13 punten op dit spel moest worden geschrapt. Het is duidelijk dat in de kringen van de Wereld Bridge Federatie grote aversie heerst tegen biedwapens als deze zogenaamde random-preëmptieve biedingen en dat beroepscommissies zich op het standpunt stellen dat de spelers die ze toepassen, altijd moeten worden gestraft als er iets op hun uitleg van deze biedingen valt aan te merken. En dit geldt zelfs als de tegenpartij niet aantoonbaar is benadeeld.

Ook in de vierde en laatste serie van zestien spellen ging de strijd gelijk op, totdat Bauke Muller Nederland ineens op een voorsprong zette door een zeer geïnspireerd afgespeeld 4-Schoppencontract. De punten die hij hiermee binnen bracht, waren juist voldoende om Nederland met 130-121 zegevierend over de finish te laten gaan.

In de halve finale komen nu de vier teams tegen elkaar uit die in hetzelfde kwalificatietoernooi als beste vier eindigden. Dit is wel een teken dat dit toernooi sterker was bezet dan het andere. Nederland zal Frankrijk ontmoeten en Amerika treft Zweden. Als gevolg van de in het kwalificatietoernooi tegen Frankrijk geleden nederlaag (8-22) begint Nederland de match met een kleine achterstand in punten. Vooral met een speler als Paul Chemla in de gelederen zullen de Fransen intimidaties en incidenten niet schuwen om na Valkenburg 1980 opnieuw de olympische titel te bemachtigen. Leufkens-Westra, De Boer-Muller en Van der Neut-Nooijen zullen tegen grote druk bestand moeten zijn om tegen het Franse geweld overeind te blijven.

    • Bob van de Velde