Apothekers

In de brief van apothekers Smit en Luiten (NRC Handelsblad, 28 augustus) wordt als inkomen vermeld een “door de overheid vastgestelde vaste vergoeding”.

Niet vermeld staat dat deze "vaste vergoeding' (momenteel ƒ 11,20), in rekening wordt gebracht bij elke aflevering van medicijnen op recept. Dit betekent dat wie alle geneesmiddelen op een recept dat driemaal mag worden herhaald, in één keer ophaalt, éénmaal ƒ 11,20 afleveringskosten betaalt. Als men elke herhaling apart gaat ophalen, is het evenzoveel keer "kassa' bij de apotheek. Er zijn winkels waar dergelijke "afleveringskosten' worden berekend, zonder dat dit op de nota staat aangegeven.

In dit verband wijs ik op een afspraak tussen KNMP (de apothekersorganisatie) en sommige (particuliere) ziektekostenverzekeraars, om de rekening van afgeleverde geneesmiddelen rechtstreeks te laten betalen door de verzekeraar en niet door de klant. Deze laatste weet misschien niet dat de eerste keer slechts voor een periode van 14 dagen mag worden afgeleverd. Verder kunnen sommige middelen slechts voor 30 dagen ineens en de overige middelen voor maximaal 90 dagen worden afgeleverd. “Volledige informatie wordt u graag door de apotheek verstrekt”, volgens de circulaire van een verzekeraar, dat wil zeggen door de eerste belanghebbende.

    • A.J. van Andel