Antillen krijgen 45 miljoen per jaar aan begrotingshulp

WILLEMSTAD, 3 SEPT. Nederland zal gedurende vijf jaar jaarlijks een bedrag van 45 miljoen gulden beschikbaar stellen als begrotingshulp voor de in grote financiële problemen verkerende Nederlandse Antillen. Dit heeft minister Hirsch Ballin (Antilliaanse en Arubaanse zaken) gisteren in Willemstad meegedeeld.

De minister stelt wel strikte voorwaarden aan de financiële hulp. De centrale overheid en de eilandenbesturen moeten op korte termijn met degelijke sanerings- en herstructureringsplannen komen die een eind kunnen maken aan hun penibele financiële situatie. Alleen bij “solide en goed uitgewerkte maatregelen die breed maatschappelijk en politiek gedragen worden” zal Nederland bijspringen, aldus Hirsch Ballin.

De eilanden die er snel bij zijn, zullen volgens de bewindsman niet mogen lijden onder de tragen. “Wie te lang wacht valt buiten de boot”, zo zei hij. De hulp zal worden verleend uit de begroting van Antilliaanse Zaken.

De centrale regering en de eilanden zitten, aldus Hirsch Ballin, diep in de zorgen met grote tekorten op de betalingsbalans, enorme schulden en een snel slinkende deviezenvoorraad. Het begrotingstekort voor dit jaar beloopt 221 miljoen gulden. Daarbij hebben de Antillen voor 1,1 miljard aan schulden uitstaan.

De bewindsman heeft deze week in het kader van het reguliere beleidsoverleg gesproken met de regering van de Antillen en het bestuurscollege van Curaçao.