Zevenmiljoenste woning na 2005

DEN HAAG, 2 SEPT. De zevenmiljoenste woning in Nederland komt er waarschijnlijk pas tussen 2005 en 2010.

Dit zei staatssecretaris Heerma vanmiddag in Helmond waar de zesmiljoenste woning werd opgeleverd. Dit ging gepaard met een kort bezoek van koningin Beatrix vandaag aan Helmond - en dus niet gisteren, zoals deze krant eerder meldde. Heerma zei een afnemende groei van bevolking en aantal huishoudens te voorzien, en dus een lagere woningproduktie. De twee koepelorganisaties van woningbouwverenigingen, NWR en NCIV, hebben beide verklaard vandaag weinig reden te zien een feest te vieren bij de zes miljoenste woning. De NWR vreest dat het woningtekort de komende jaren weer zal oplopen; het NCIV verwacht dat de woonlasten fors zullen blijven stijgen.