Zetel van het verzet in Nederland

Het National Democratic Front (NDF), een samenbundeling van 14 linkse maatschappelijke organisaties in de Filippijnen heeft sinds 1983 zijn hoofdkwartier in Utrecht. Het NDF werd in de jaren zeventig door de toenmalige president Ferdinand Marcos verboden, omdat het een mantelorganisatie van de eerder buiten de wet geplaatste maoïstisch-communistische partij (CPP) zou zijn. NDF-leden, onder wie een aantal leiders, vluchtten vanaf 1976 naar Europa en kwamen onder meer in Nederland terecht, vooral door toedoen van linkse katholieken.

Een van de NDF-voormannen in Utrecht is ex-priester Luis Jalandoni, die momenteel na de in de Filippijnen ondergedoken voorzitter Manuel Romero de tweede man is. Hoewel het NDF ontkent dat de Communistische Partij van de Filippijnen (CPP) en het communistische Nieuwe Volksleger (NPA) de lakens uitdelen in de organisatie, wordt algemeen aangenomen dat de communisten de drijvende kracht van de beweging zijn.

De geschiedenis van het Filippijnse conflict gaat terug tot 1968, toen een maoïstische vleugel onder leiding van Jose Maria Sison zich afsplitste van de Filippijnse communistische partij (PKP). De nieuwe partij, Communist Party of the Philippines (CPP) stichtte een militaire vleugel, het New Peoples Army (het Nieuwe Volksleger, NPA) dat een guerrillaoorlog tegen het centrale gezag begon van de toenmalige president Ferdinand Marcos.

Na de verdrijving van Marcos in 1986, opende de nieuwe president Corazon Aquino onderhandelingen met het NDF - en daarmee indirect met de CPP en het NPA. Nadat de regering had geëist dat het verzet de wapens zou neerleggen werden de onderhandelingen, begin 1987, afgebroken en ging de guerrillaoorlog verder. Het conflict heeft de afgelopen twintig jaar aan naar schatting 21.000 mensen het leven gekost; door beide zijden worden wreedheden begaan.

Sison kwam na zijn vrijlating door Aquino in 1986 eveneens naar Nederland. Hij houdt zich regelmatig op in kringen van het NDF, maar onduidelijk is welke invloed hij heeft. Het NDF beschikt in Nederland over een staf van tien medewerkers en een aantal Nederlandse vrijwilligers.