Sponsoring van schoollokaal mag

ZOETERMEER, 2 SEPT. Sponsoring van nieuwe lokalen is toegestaan wanneer een school deze niet uit de reguliere rijksbijdrage kan betalen.

Het blijft echter een zaak van het schoolbestuur of een dergelijke financiering gewenst is. Dat schrijft staatssecretaris Wallage (onderwijs) in antwoord op Kamervragen naar aanleiding van het verzoek van de openbare Voorwegschool in Heemstede om extra lokalen te laten sponsoren door de "fast-food' keten McDonalds. De gemeente vindt sponsoring van een primaire taak als huisvesting echter onwenselijk. De gemeente vreesde ook dat, omwille van de gelijke behandeling van schooltypes, confessionele scholen in Heemstede aanspraak zouden kunnen maken op eenzelfde bedrag aan subsidie. Die vrees is ongegrond, aldus Wallage.