Roep om het aftreden van Mitterrand wordt sterker

PARIJS, 2 SEPT. De roep aan president Mitterrand om nog voor het referendum over het Verdrag van Maastricht zijn aftreden aan te kondigen wordt sterker, maar de leiding van de socialistische partij in Frankrijk heeft een dergelijk idee gisteren verworpen.

Vanuit dat deel van de rechtse oppositie dat tegen Mitterrand is maar voor "Maastricht', werd de president de afgelopen weken enkele keren gevraagd aan te kondigen dat hij zal verdwijnen als op 20 september het verdrag wordt goedgekeurd. Met zo'n aankondiging zou de impopulaire Mitterrand voorkomen dat kiezers tegen de Europese monetaire en politieke unie stemmen, omdat ze tegen de president zijn. Ongeveer een derde van de "nee'-stemmers heeft in opiniepeilingen aangegeven dat zij met hun stem mede willen protesteren tegen de al elf jaar regerende Mitterrand.

Het zijn overigens niet de oppositieleiders zelf die zo'n geste van Mitterrand verlangen. Zij adviseren hem slechts zich stil te houden en zich zo min mogelijk met het referendum te bemoeien.

Maar gisteren sprak ook de vooraanstaande linkse liberaal Alain Minc zich uit voor het aftreden van de president. Mitterrand zou als redder van Europa geschiedenis maken, schreef Minc in Le Monde, als hij donderdagavond zou aankondigen af te treden wanneer het "ja' bij het referendum wint. Morgen verschijnt Mitterrand tweeëneenhalf uur op de televisie om over de Europese unie te debatteren.

Het artikel van Minc versterkte geruchten in de socialistische partij dat de president zou overwegen voortijdig af te treden. Zijn tweede ambtstermijn van zeven jaar loopt pas in de zomer van 1995 af. Maar Laurent Fabius, een van de leiders van de partij, verwierp het idee meteen. Een referendum over een belangrijk onderwerp kan niet worden vermengd met binnenlandse politieke deadlines, zei Fabius op de Franse radio. (Reuter)