Premie per 1 januari hoger; Bedrijf met veel zieken betaalt meer

DEN HAAG, 2 SEPT. Bedrijven met veel zieken moeten met ingang van 1 januari hogere ziektewetpremies betalen. Bedrijven die relatief weinig zieke werknemers tellen, kunnen op lagere premies rekenen.

Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) zou dit vanmiddag in Eindhoven bekendmaken.

De maatregel is een van de financiële prikkels om het ziekteverzuim in de bedrijven omlaag te brengen. Als criterium wordt straks binnen een branche het gemiddelde ziekteverzuim genomen. De bedrijfsvereniging, die onder meer belast is met de uitvoering van de Ziektewet en WAO, bepaalt hoe groot de premiedifferentiatie wordt. Een bedrijf van bijvoorbeeld 50 werknemers kan bij een differentiatie van 2,5 procent al gauw zo'n 100.000 gulden per jaar meer of juist minder aan premies kwijt zijn. Uit recent onderzoek is gebleken dat binnen één branche de verschillen tussen bedrijven voor wat betreft het ziekteverzuim zo'n 3 à 5 procent kunnen bedragen.

Zowel werkgevers als werknemers kunnen de financiële voor- of nadelen van de maatregelen ondervinden. De Ziektewetpremie wordt grotendeels door de werkgever betaald, maar hij mag maximaal één procent van de premie aan de werknemers doorberekenen. Van een eventuele extra premie die het gevolg is van een hoog ziekteverzuim mag maximaal de helft bij de werknemers in rekening worden gebracht. Omdat vooral kleine bedrijven met grote pieken in het ziekteverzuim te maken kunnen hebben, mogen zij pools vormen en zo gezamenlijk de premiedifferentatie voor hun rekening nemen.

Op dit moment verschillen de ziektewetpremies alleen per bedrijfstak of per bedrijfsvereniging. Het besluit tot premiedifferentiatie had het kabinet al opgenomen in de Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume, maar het was tot nu toe nog niet in de praktijk gebracht.

Verwacht wordt overigens dat de invloed van de premiedifferiëntatie op het ziekteverzuim en de premiehoogte geringer zal worden, wanneer een volgend voornemen van het kabinet wordt geëffectueerd. Dat betreft het voorstel om de eerste drie weken (bij kleine bedrijven) of zes weken (grote bedrijven) van het ziekteverzuim door de werkgever zelf te laten betalen en niet uit de ziekengeldkassen. Negentig procent van de ziektegevallen duren korter dan zes weken. Door deze maatregel, die nog door het parlement moet worden goedgekeurd, kan de Ziektewetpremie waarschijnlijk met de helft worden verlaagd.