Meer steun EZ voor warmtekracht

DEN HAAG, 2 SEPT. Het budget voor warmte-krachtkoppeling, het nuttig gebruik van de restwarmte die bij elektriciteitsproduktie overblijft, wordt dit jaar verdubbeld tot bijna 300 miljoen gulden. Minister Andriessen (economische zaken) maakte dit vanmiddag bekend bij de opening van het nieuwe hoofdkantoor van het ingenieursbureau Comprimo in Amsterdam. Warmte-krachtkoppeling is een belangrijk middel om energie te besparen.

Het ministerie van economische zaken, de energiedistributie-, en de electriciteitsproduktiebedrijven stellen samen 149 miljoen gulden extra beschikbaar voor de stimulering van investeringen in warmte-krachtkoppeling (WKK). Andriessen zei dat Economische Zaken 85 miljoen gulden voor zijn rekening neemt; de resterende 64 miljoen komt van de energiedistributiebedrijven (verenigd in Energiened) en van de elektriciteitsproduktiebedrijven.

Vorig jaar bedroeg het budget 170 miljoen gulden. Door bezuinigingen werd voor dit jaar aanvankelijk 117 miljoen gulden uitgetrokken. Dat bleek reeds in de eerste maanden van dit jaar niet toereikend voor alle aanvragen. In juni stelde de minister bij het officiële startsein van Energiened 30 miljoen extra beschikbaar. Andriessen verwacht dat met de 149 miljoen gulden die nu extra wordt uitgetrokken het overgrote deel van de aanvragen kunnen worden gehonoreerd. Die aanvragen zijn goed voor een vermogen van 1300 megawatt, overeenkomend met het vermogen van twee grote centrales.

Door het gescheiden gebruik van warmte (voor industrie of woningen) en elektriciteit kan twintig tot dertig procent aan energie worden bespaard. De realisatie van WKK-projecten vormt een van de belangrijkste pijlers van het Milieu-Actieplan van de energiedistributiebedrijven. De electriciteitsdistributiebedrijven op hun beyrt proberen WWK te stimuleren via zogenoemde warmteplannen.

Deze vorm van energiebesparing past in de doelstellingen van het Nationaal Miliebeleidsplan (NMP). De uitstoot van kooldioxide (CO2) wordt erdoor teruggedrongen en dat levert een bijdrage aan de bestrijding van het broeikaseffect.

Energiened toonde zich in juni tevreden over de resultaten van het Milieu Actie Plan. In het eerste jaar was de uitstoot van CO2 met 768.000 ton teruggedrongen en daarmee was reeds negen procent bereikt van de doelstelling die men zich gesteld had tot het jaar 2000.