Kamer stemt in met parlementaire enquete

DEN HAAG, 2 SEPT. De Tweede Kamer heeft gisteren na een kort debat besloten een parlementaire enquete in te stellen naar het functioneren van de bestuursorganen die belast zijn met de uitvoering van de sociale verzekeringswetten (WW, WAO, AAW en Ziektewet). Een commissie van negen Kamerleden zal op 1 september 1993 de Kamer verslag moeten uitbrengen.

De commissie, die Kamervoorzitter Deetman binnenkort benoemt, zal onder leiding staan van het PvdA-Kamerlid J.F. Buurmeyer. Alle fracties beklemtoonden dat er een enquete moet kunnen komen ook als er, zoals nu, geen schandalen of grote misstanden zijn te verwachten. GPV-Kamerlid Schutte noemde een enquete een “doelmatig instrument” om in veelzijdige problemen de waarheid te achterhalen. Bij een enquete heeft de Kamercommissie grote onderzoeksbevopegdheden en kan ze getuigen onder ede verhoren.

Het CDA hield de Kamer voor dat het voor de zuiverheid van het onderzoek beter zou zijn als er in de commissie geen leden zitting zouden nemen die als Kamerlid te maken hadden gehad met het beleid aangaande de sociale zekerheid. Volgens de enquetewet moet een commissielid dat verhoord moet worden, uit de commissie treden.