Justitie beslist pas in 1994 over bezuinigen op jeugdhulp

DEN HAAG, 2 SEPT. Uit de begroting voor volgend jaar kan geen bezuiniging op het budget voor de jeugdbescherming worden afgeleid. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van justitie in reactie op een bericht in deze krant van gisteren waarin gemeld werd dat volgend jaar op het budget 200 miljoen gulden zou worden gekort.

“Per saldo blijft er in de toekomst evenveel geld beschikbaar voor jeugdbescherming,” zei hij desgevraagd. De begroting voor justitiële jeugdbescherming voor volgend jaar “blijft nagenoeg gelijk”.

Een eventuele bezuiniging op het budget voor de jeugdbescherming zou voortvloeien uit een voorgenomen reorganisatie waarbij de raden voor de kinderbescherming en instellingen voor (gezins)voogdij samengaan.

Deze operatie impliceert volgens de Bredase kinderrechter mr. P. van Teeffelen een zodanige korting op het resterende budget voor jeugdbescherming dat moet worden betwijfeld of de reorganisatie succes kan hebben.

Het college van advies voor de justitiële kinderbescherming vreest dat de reorganisatie-planne in gevaar komen door voorgenomen decentralisatie van (gezins)voogdij-instelingen. Centrale sturing is onontbeerlijk voor de gewenste kwaliteitsbevordering bij de (gezins)voogdij-instellingen, aldus het college. Decentralisatie zou tevens een bezuiniging inhouden van tien procent op het budget van jeugdbescherming. Het kabinet neemt naar verwachting volgende maand een besluit over het al dan niet decentraliseren van de betrokken instellingen.

Gaat het kabinet akkoord met het voorstel van binnenlandse zaken tot decentralisatie dan valt de bodem weg onder de voorstellen om te komen tot een nieuwe opzet voor justitiële jeugdbescherming en reclassering zoals beschreven in de contourennota Vernieuwing Jeugdbescherming van juni dit jaar.

Een belangrijke argument tegen decentralisatie van (gezins)voodgij-instellingen is volgens het adviescollege voor de justitiële kinderbescherming dat dan een goede uitvoering van de herziening van de regeling van de ondertoezichtstellingen (ots) niet mogelijk zal zijn.