In 1995 honderd vrouwelijke burgemeesters

DEN HAAG, 2 SEPT. Minister Dales (binnenlandse zaken) zal de commissarissen van de koningin vragen hun voordrachten voor burgemeesterskandidaten aan vertrouwenscommissies van gemeenteraden voor ten minste de helft uit geschikte vrouwelijke kandidaten te laten bestaan. Dat is een van de maatregelen die het kabinet gisteren openbaar maakte om meer vrouwen te laten deelnemen aan politiek en openbaar bestuur.

Het kabinet streeft ernaar in 1995 honderd vrouwelijke burgemeesters te hebben (nu zijn het er 57 in 647 gemeenten). Ook zou er eind 1995 één vrouwelijke commissaris van de koningin moeten zijn. Nu zijn alle commissarissen mannen.

Het kabinet streeft er verder naar dat na de eerst volgende verkiezingen dertig procent van de Staten Generaal, het Europees parlement, de Provinciale Staten en gemeenteraden uit vrouwen bestaat. Het gemiddelde percentage bedraagt nu 25. Voorts wordt gestreefd naar vijftien procent vrouwen (nu: 11,7) in de ongeveer 140 externe adviesorganen die de regering momenteel heeft. Nieuw in te stellen adviesorganen zouden zelfs voor de helft uit vrouwen dienen te bestaan.