Hirsch Ballin laakt "stunts' Brinkman

DEN HAAG, 2 SEPT. Minister Hirsch Ballin (justitie) betitelt de wijze waarop CDA-fractievoorzitter Brinkman voor het zomerreces tijdens enkele voordrachten losjes wandelend over het podium zijn publiek toesprak als “goedkoop stuntwerk”.

In een interview met het weekblad Vrij Nederland waarschuwt de CDA-bewindsman, die vertelt dat hij in zijn studententijd lid van D'66 is geweest, voor politiek effectbejag. Brinkman moet volgens hem wel zorgen dat zijn “boodschap behalve uitgesproken ook gehoord wordt”. “Wij moeten oppassen dat de kranten niet nog alleen over het nieuwste loopje over het podium en de draadloze microfoon schrijven. Als we denken de politiek weer populair te kunnen maken door goedkoop stuntwerk, door vuurtjes stoken, door snelle kick-achtige momenten in te bouwen, zouden we een fundamentele fout maken”, aldus Hirsch Ballin, die zich uitspreekt voor voortzetting van de huidige coalitie met de PvdA.

Over zijn strijd tegen het “steeds nonchalanter worden van de Nederlandse samenleving” zegt de minister: “Ik besef ook wel dat het een zaak van lange adem is. De maatschappij weer zedelijkheidsbesef bijbrengen vergt meer tijd dan even een nieuw spoorlijntje door de Betuwe trekken.”

Verder zegt Hirsch Ballin dat hij de "twee van Breda' zeker niet zou hebben vrijgelaten als hij in januari 1989 al minister van justitie was geweest. “Deze beslissing leende zich niet voor juridische aritmetiek in de trant van: dit is de redenering, dit de conclusie, punt, einde verhaal.”