Het gecontroleerd gebruik van branden als vorm ...

Het gecontroleerd gebruik van branden als vorm van bosonderhoud zoals toegepast in verschillende landen leidt in de USA weliswaar tot reductie van het struweel maar ook tot zwart geblakerde sequoias voor de komende decennia.

J.C. Jansen, Technische Universiteit Delft

Het uitroepen van "hora finita' na slechts drie kwartier van een promotieplechtigheid moet als een belediging voor promovendus, opponenten en publiek worden opgevat.

J. Braspenning, Rijksuniversiteit Groningen

De onverminderd voortdurende lastenverzwaring van de middeninkomensgroepen resulteert onverbiddelijk in een vooruitgaande uitholling van het private eigendom en daarme in verdere stilte socialisatie met alle kwalijke gevolgen van dien.

M.J. Suttorp, Rijksuniversiteit Groningen

In het in de afgelopen decennia gevoerde debat over 'onderwijs en maatschappelijke ongelijkheid' is te weinig aandacht besteed aan het feit dat het onderwijs ook door de socialisatie van de succesvolle leerlingen een bijdrage levert aan de reproduktie van maatschappelijke ongelijkheid.

Jan C.G. Brands, Universiteit van Amsterdam