Groeiend aantal Friese studenten

LEEUWARDEN, 2 SEPT. De deelname van studenten aan het hoger beroepsonderwijs ligt in Friesland zestig procent boven het landelijk gemiddelde.

Dit is een van de gevolgen van het in 1984 gesloten hbo-convenant: een overeenkomst van het ministerie van onderwijs met Gedeputeerde Staten van Friesland voor een stimuleringsmaatregel voor het hoger onderwijs. In Friesland volgen 15.850 studenten een hbo-opleiding. De provincie telt hiermee relatief het grootste aantal hbo-studenten van het land. De Friese deelname aan het wetenschappelijk onderwijs ligt nu op het landelijk gemiddelde. Vóór het hbo-convenant was die deelname lager. Dit blijkt uit een rapport over de effecten van het hbo-convenant, dat vanmiddag is gepresenteerd in Leeuwarden.