GMD tegen proef met WAO'ers in regio Eindhoven

DEN HAAG, 2 SEPT. De ondernemingsraad van de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) is naar de rechter gestapt om te bereiken dat een experiment bij de begeleiding van arbeidsongeschikte werknemers wordt stopgezet.

Het gaat om een experiment in de regio Eindhoven, waar bedrijfsverenigingen (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers zelf mogen begeleiden en eventueel aan een andere baan helpen. Dit werk wordt tot nu toe door de GMD gegaan. De ondernemingsraad heeft een procedure aangespannen bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Niet alleen is de raad het inhoudelijk oneens met het experiment; hij vindt ook dat de GMD-directie hem om advies had moeten vragen. Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) liet vanmiddag bij het begin van het experiment in Eindhoven weten dat zij de samenwerking die bedrijfsverenigingen, GAK en GMD hebben gezocht, juist toejuicht. “Het is eigenlijk bedroeven dat dit zo uniek moet worden genoemd.”