Geding tegen Landbouw over proefdieren

DEN HAAG, 2 SEPT. De anti-vivisectiebond en de bestrijdingsmiddelenfabrikant Brabant Chemie eisen dat het aantal dierproeven wordt teruggebracht. Zij willen het ministerie van landbouw gezamenlijk daartoe dwingen door middel van een kort geding.

Landbouw schrijft nu nog voor dat bestrijdingsmiddelenfabrikanten met behulp van dierproeven aantonen dat de bestrijdingsmiddelen die ze op de markt brengen geen schade opleveren voor mens en dier. Elke fabrikant moet voor ieder middel opnieuw onderzoek doen, ongeacht of een ander bedrijf reeds eerder voor eenzelfde soort bestrijdingsmiddel onderzoek heeft uitgevoerd.

De Nederlandse Bond tot Bestrijding van de Vivisectie verzet zich tegen dit zogenoemde gesloten dossier-beleid, omdat volgens de bond op deze manier jaarlijks vijfduizend proefdieren nodeloos worden geofferd “in een zinloze herhaling” van dierproeven.

Brabant Chemie uit Oosterhout verzet zich omdat het bedrijf de kosten van het onderzoek (honderdduizenden guldens per bestrijdingsmiddel) niet langer kan dragen en over de kop dreigt te gaan.

“Het gesloten dossier-beleid is een verkapte octrooibescherming”, aldus de advocaat van Brabant Chemie, mr. M. Biesheuvel. “Begin jaren tachtig hebben de grote fabrikanten van bestrijdingsmiddelen het op een akkoordje gegooid met Landbouw en is het gesloten dossier-beleid ingevoerd. De kleinere fabrikanten kunnen niet langer het peperdure onderzoek betalen en gaan ten onder.”

Volgens Biesheuvel drukt een tiental grote fabrikanten met behulp van het gesloten dossier-beleid van Landbouw de kleinere fabrikanten uit de markt.

Brabant Chemie bond vier jaar geleden de strijd aan tegen deze praktijk. Niet zonder succes. Op 13 december 1991 bepaalde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven dat Landbouw alleen dan mag doorgaan met het gesloten dossier-beleid, indien het ministerie er een wettelijke basis aan geeft.

Voor staatssecretaris Gabor zat er niets anders op dan in alle haast een wijziging door te voeren in de bestrijdingsmiddelenwet, waardoor het gesloten dossier-beleid wettelijk voorschreven wordt. Het parlement bleek vorige week evenwel in meerderheid grote bezwaren te koesteren tegen het gesloten dossier - niet in de laatste plaats wegens het onnodige dierenleed. De behandeling van deze kwestie is uitgesteld tot volgend jaar, in afwachting van de behandeling van een nieuwe EG-richtlijn.

Volgens advocaat Biesheuvel trekt Landbouw zich evenwel niets aan van het parlement en blijft het een gesloten-dossier-beleid voeren. “De ambtenaren op landbouw gaan arrogant hun eigen weg en trekken zich niets aan van gerechtelijke uitspraken, noch van de wil van een meerderheid in de Tweede Kamer.”

Biesheuvel bereidt daarom een nieuwe rechtszaak voor, dit keer niet alleen voor Brabant Chemie, maar ook voor Nederlandse Bond tot Bestrijding van de Vivisectie.

De samenwerking tussen bestrijdingsmiddelenfabrikant en dierenbescherming is een opmerkelijke alliantie. “Ja, het is wel vreemd om als dierenbeschermer zij aan zij te lopen met bestrijdingsmidelenfabrikanten”, vertelt A. den Uyl van de Nederlandse Bond tot Bestrijding van de Vivisectie. “Maar in dit geval lopen onze belangen parallel.”

    • Geert van Asbeck