Fokker en Daf betrokken bij Europese helikopter

AMSTERDAM, 2 SEPT. Vier Europese Navo-landen (Nederland, Italië, Duitsland en Frankrijk) hebben definitief besloten tot de ontwikkeling en bouw van de nieuwe gevechtshelikopter NH-90. Voor Nederland nemen aan het project, dat inclusief de bouw van prototypen 3 miljard gulden zal kosten, behalve Fokker ook DAF en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) deel.

Het definitieve contract voor de ontwerp- en ontwikkelingsfase van de NH-90 is gisteren getekend. In Nederland is de Koninklijke Marine genteresseerd in de nieuwe gevechtshelikopter. Het Nederlandse ministerie van defensie stelt daarom voor het Nederlandse aandeel in het ontwikkelingsproject 253 miljoen gulden beschikbaar tot het jaar 2000. Fokker is voor Nederland hoofdaannemer.

De andere deelnemers in het NH-90-project zijn het Italiaanse Agusta, het Duitse Eurokopter Deutschland (Dasa) en het Franse Eurocopter France (Aèrospatiale).

Fokker is tevens betrokken bij een dezer dagen gevormd consortium dat de ontwikkeling beoogt van een nieuwe generatie patrouillevliegtuigen voor de lange afstand. Deze uit zes Westeuropese vliegtuigbouwers bestaande groep omvat verder Alenia uit Italië, British Aerospace, Casa uit Spanje, het Franse Dassault en het Duitse Dasa.

Het consortium, Europatrol gedoopt, bekijkt de mogelijkheden voor ontwikkeling en bouw van een patrouillevliegtuig dat te zijner tijd als opvolger moet dienen voor toestellen als de Orion (waarmee de Nederlandse marine vliegt), de Breguet Atlantique en de nu al sterk verouderde Nimrod.

Europatrol moet volgens Fokker vooral gezien worden als een lobbygroep die regeringen van Navo-landen tracht te bewegen tot het formuleren van eenduidige eisen voor een nieuwe patrouillevliegtuig. Zo'n nieuw toestel hopen de partners ook op grote schaal aan andere landen te kunnen verkopen.

Een woordvoerder van Fokker zegt dat het gaat om een plan voor de zeer lange termijn en dat het nog absoluut onduidelijk is wie van de partners welk deel van het nieuwe patrouillevliegtuig zal gaan ontwikkelen. “De eerste resultaten zijn pas ver na het jaar 2000 te verwachten”. Fokker neemt in Europatrol deel op de uitdrukkelijke voorwaarde dat een nieuw vliegtuig niet mag concurreren met de bestaande maritieme versie van de Fokker 50, de Fokker Maritime Enforcer MK.2. Ook dit toestel is geschikt voor het opsporen van zowel onderzeeboten als oppervlakteschepen.