FNV Jongeren willen extra bescherming van jeugdige arbeidskracht

DEN HAAG, 2 SEPT. De mogelijkheden om jongeren van 13 en 14 jaar arbeid te laten verrichten moeten, om hen te beschermen, aan strenge regels worden gebonden.

Dit heeft A. Kaag, voorzitter van de jongerenorganisatie van de vakcentrale FNV, vanochtend gezegd tijdens de presentatie van het rapport "Da's dan mooi geregeld'. In dit rapport presenteren de FNV Jongeren klachten die ze de afgelopen periode hebben ontvangen van vakantiewerkers.

Binnen het kabinet bestaat het voornemen om het Arbeidsbesluit Jeugdigen, onderdeel van de Arbeidswet die stamt uit 1919, te wijzigen. Zo wil minister De Vries (sociale zaken) het mogelijk maken dat jongeren van 13 en 14 jaar ook arbeid verrichten. Daarbij zouden de jongeren in de vakantie niet langer dan vier weken achtereen mogen werken met een maximum van acht uur per dag. In de schoolperiode zouden de jongeren zich moeten beperken tot twaalf uur arbeid per week.

De FNV Jongeren gaan deze restricties niet ver genoeg. Zij keren zich, evenals Groen Links, tegen een verruiming van de regelgeving voor jongeren. Mochten de plannen toch doorgaan, dan willen de FNV Jongeren dat meer beperkingen worden ingevoerd. De organisatie pleit er onder meer voor dat het minimumjeugdloon van 13- en 14-jarigen gelijk moet zijn aan dat van een 15-jarige. “Onder dit toch al lage niveau kruipen is voor ons onacceptabel. Het zal alleen het tewerkstellen van de jongste groepen nog aantrekkelijker maken voor werkgevers, ten koste van de wat oudere jongeren”, aldus voorzitter Kaag.

Ook vinden de FNV Jongeren dat de bepalingen met betrekking tot arbeidsomstandigheden en veiligheid niet mogen worden verruimd. Een werkweek van veertig uur noemen ze te veel voor kinderen van 13 en 14 jaar. Verder willen ze dat de voorlichting aan werkgevers wordt uitgebreid. Tijdens onderzoek van de FNV Jongeren bleek deze zomer dat werkgevers vaak helemaal niet op de hoogte zijn van de regels die gelden voor jonge vakantiekrachten.

De organisatie zegt teleurgesteld te zijn over de arbeidsomstandigheden waaronder jeugdigen werken. Uit klachten en vragen van de circa 1700 jongeren die deze zomer met de FNV belden, bleek dat veel van hun overwerk verrichten, dat ze werken op tijden dat niet zijn toegestaan en dat relatief veel ongelukken plaatsvinden. Ook worden jongeren onderbetaald, is er nauwelijks sprake van een arbeidscontract en werken jongeren onder het sofi-nummer van opa of oma.

Naast extra voorlichting aan werkgevers bepleit de jongerenorganisatie ook betere voorlichting aan jongeren op school over hun rechten en plichten als vakantiewerker. De FNV Jongeren vragen andere FNV-bonden in onderhandelingen voor collectieve arbeidsovereenkomsten meer aandacht te besteden aan jonge werknemers.